REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZ─äDKOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

 
 

Dyrektor
Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka
w Raciborzu

Ryszard Rudnik


Zaopiniowany Uchwa┼é─ů Nr 3/2012
Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Adam Hajduk

Racib├│rz 2012
 

SPIS TREŚCI

WST─śP   

ROZDZIA┼ü I: POSTANOWIENIA OG├ôLNE   

ROZDZIA┼ü II: CZ─ś┼Ü─ć ORGANIZACYJNA   
    Struktura organizacyjna kom├│rek dzia┼éalno┼Ťci podstawowej   
    Zakresy obowi─ůzk├│w oraz odpowiedzialno┼Ťci    
        Dyrektora Szpitala   
        Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych   
        G┼é├│wny Ksi─Ögowy   
        Pe┼énomocnik ds. Zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů
Wsp├│lne zadania, obowi─ůzki i odpowiedzialno┼Ť─ç kierownik├│w kom├│rek organizacyjnych dzia┼éalno┼Ťci podstawowej
        Kierownika Oddzia┼éu
        Kierownik Zak┼éadu / Laboratorium / Pracowni
Wsp├│lne obowi─ůzki, uprawnienia i odpowiedzialno┼Ť─ç os├│b zajmuj─ůcych stanowiska kierownicze w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu
    Regulaminy organizacyjne kom├│rek administracyjnych
    Regulaminy organizacyjne kom├│rek dzia┼éalno┼Ťci podstawowej

ROZDZIA┼ü III: CZ─ś┼Ü─ć PORZ─äDKOWA
Przebieg procesu udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w kom├│rkach organizacyjnych Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu
        Zasady og├│lne
        Zasady organizacji udzielania ┼Ťwiadcze┼ä medycznych o charakterze stacjonarnym
        Zasady organizacji udzielania ┼Ťwiadcze┼ä ambulatoryjnych
Organizacja udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w innych kom├│rkach organizacyjnych szpitala o charakterze medycznym
Zasady wsp├│┼édzia┼éania z innymi zak┼éadami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia i ci─ůg┼éo┼Ťci post─Öpowania w tych procesach
    Prawa i obowi─ůzki pacjent├│w
    Regulamin odwiedzin pacjent├│w
    Obowi─ůzki szpitala w przypadku ┼Ťmierci pacjenta

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

WST─śP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu zwany dalej ÔÇ×Szpital RejonowyÔÇŁ jest podmiotem leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů dzia┼éaj─ůcym w formie samodzielnego publicznego zak┼éadu opieki zdrowotnej.

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu konsekwentnie realizuje proces przekształceń organizacyjnych, których celem jest optymalizacja struktury organizacyjnej
w odniesieniu do postawionych zada┼ä oraz wielko┼Ťci zasob├│w finansowych jakimi dysponuje
i mo┼╝e dysponowa─ç ta plac├│wka.  Dodatkowym wyznacznikiem jest stworzenie warunk├│w
do jak najefektywniejszego wykorzystywania posiadanych zasob├│w.

Regulamin funkcjonuje w oparciu o art. 23 i art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Niniejszy Regulamin Organizacyjny nazywany dalej Regulaminem okre┼Ťla podstawowe zasady organizacji Szpitala Rejonowego w Raciborzu, zakres odpowiedzialno┼Ťci Dyrektora Szpitala i jego Zast─Öpc├│w, a tak┼╝e Kierownik├│w Oddzia┼é├│w i Kierownik├│w pozosta┼éych kom├│rek organizacyjnych, regulaminy poszczeg├│lnych kom├│rek oraz porz─ůdek procesu udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych przez Szpital.
 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu nazywany dalej Szpitalem jest podmiotem leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů. Z mocy prawa od 1998 roku podmiotem tworz─ůcym i sprawuj─ůcym nadz├│r nad Szpitalem jest Powiat Raciborski.

2.      Szpital Rejonowy w Raciborzu dzia┼éa na podstawie:

2.1.         Zarz─ůdzenia Wojewody Katowickiego Nr 311/98 z dnia 9 wrze┼Ťnia 1998 roku w sprawie przekszta┼écenia Zespo┼éu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu poprzez podzia┼é na 3 jednostki organizacyjne i utworzenie na ich bazie samodzielnych publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnej

2.2.         Rozporz─ůdzenia Prezesa Rady Ministr├│w z dnia 28 grudnia 1998 roku zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnej oraz jednostek samorz─ůdu terytorialnego w┼éa┼Ťciwych do przej─Öcia uprawnie┼ä organu, kt├│ry je utworzy┼é. (Dz. U. Nr 166, poz. 1204)

2.3.         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z p├│┼║n. zm.)

2.4.         Statutu Podmiotu leczniczego nieb─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

2.5.         Innych aktualnie obowi─ůzuj─ůcych akt├│w prawnych dotycz─ůcych funkcjonowania plac├│wek ochrony zdrowia.

3.      Szpital Rejonowy w Raciborzu jest wpisany do rejestru podmiot├│w wykonuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů prowadzonego przez Wojewod─Ö ┼Ül─ůskiego, pod numerem 14131 oznaczenie organu W-24

4.      Szpital Rejonowy w Raciborzu jest wpisany do rejestru stowarzysze┼ä, innych organizacji spo┼éecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Gliwicach X Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, pod numerem KRS 0000045513.

5.      Szpital Rejonowy w Raciborzu posiada nadany numer REGON: 276225587 oraz numer NIP: 639-17-03-765.

6.      Siedziba Szpitala mie┼Ťci si─Ö w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.

7.      Obszar dzia┼éania Szpitala wynikaj─ůcy ze statusu podmiotu leczniczego nieb─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů  obejmuje teren Powiatu Raciborskiego.

8.      Obszar dzia┼éania Szpitala na rzecz os├│b uprawnionych do ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych okre┼Ťlaj─ů umowy zawarte z dysponentami tych ┼Ťrodk├│w.

9.      Szpital jest zobowi─ůzany do udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych osobom innym ni┼╝ wymienione w pkt. 8, w stanach nag┼éych oraz na podstawie odr─Öbnych um├│w lub odp┼éatno┼Ťci obywateli polskich czy cudzoziemc├│w.

10.  U┼╝yte w niniejszym Regulaminie okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:

11.1 ┼Üwiadczenie zdrowotne - dzia┼éania s┼éu┼╝─ůce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzia┼éania medyczne wynikaj─ůce z procesu leczenia lub przepis├│w odr─Öbnych reguluj─ůcych zasady ich wykonywania;

11.2     Osoba wykonuj─ůca zaw├│d medyczny - osoba uprawniona na podstawie odr─Öbnych przepis├│w do udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych oraz osoba legitymuj─ůca si─Ö nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w okre┼Ťlonym zakresie lub w okre┼Ťlonej dziedzinie medycyny;

11.3     Ambulatoryjne ┼Ťwiadczenia zdrowotne - obejmuj─ů ┼Ťwiadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz ┼Ťwiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagaj─ůcych ich udzielania w trybie stacjonarnym i ca┼éodobowym w odpowiednio urz─ůdzonym, sta┼éym pomieszczeniu. Udzielanie tych ┼Ťwiadcze┼ä mo┼╝e odbywa─ç si─Ö w pomieszczeniach przedsi─Öbiorstwa, w tym w poje┼║dzie przeznaczonym do udzielania tych ┼Ťwiadcze┼ä, lub w miejscu pobytu pacjenta. Dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicza w rodzaju ambulatoryjne ┼Ťwiadczenia zdrowotne mo┼╝e obejmowa─ç tak┼╝e udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, kt├│re obejmuj─ů swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego post─Öpowania leczniczego.

11.4     ┼Üwiadczenie szpitalne - wykonywane ca┼é─ů dob─Ö kompleksowe ┼Ťwiadczenia zdrowotne polegaj─ůce na diagnozowaniu, leczeniu, piel─Ögnacji i rehabilitacji, kt├│re nie mog─ů by─ç realizowane w ramach innych stacjonarnych i ca┼éodobowych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych lub ambulatoryjnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych; ┼Ťwiadczeniami szpitalnymi s─ů tak┼╝e ┼Ťwiadczenia udzielane z zamiarem zako┼äczenia ich udzielania w okresie nieprzekraczaj─ůcym 24 godzin;

11.5     Promocja zdrowia ÔÇô dzia┼éanie umo┼╝liwiaj─ůce poszczeg├│lnym osobom i spo┼éeczno┼Ťci zwi─Ökszenie kontroli nad czynnikami warunkuj─ůcymi stan zdrowia i przez to jego popraw─Ö, promowanie zdrowego stylu ┼╝ycia oraz ┼Ťrodowiskowych i indywidualnych czynnik├│w sprzyjaj─ůcych zdrowiu.

11.6     Pacjent w rozumieniu Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - osoba zwracaj─ůc─ů si─Ö o udzielenie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych lub korzystaj─ůc─ů ze ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych lub osob─Ö wykonuj─ůc─ů zaw├│d medyczny;

11.7     Stan nag┼éego zagro┼╝enia zdrowotnego ÔÇô zgodnie z Ustaw─ů o Pa┼ästwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 wrze┼Ťnia 2006 r.  (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) stan polegaj─ůcy na nag┼éym lub przewidywanym w kr├│tkim czasie pojawieniu si─Ö objaw├│w pogarszania zdrowia, kt├│rego bezpo┼Ťrednim nast─Öpstwem mo┼╝e by─ç powa┼╝ne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie cia┼éa lub utrata ┼╝ycia, wymagaj─ůcy podj─Öcia natychmiastowych medycznych czynno┼Ťci ratunkowych.

11.8     Szpital ÔÇô Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu.

11.9     Ustawa o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej ÔÇô Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U Nr 112 poz. 654)

11.10  Ustawa o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej ÔÇô Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych (Dz.U.08.164.1027 jednolity tekst)

11.11  Prawa Pacjenta  - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


 

Rozdział II

CZ─ś┼Ü─ć ORGANIZACYJNA

1.      Cele i zadania Szpitala zosta┼éy okre┼Ťlone w Statucie Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w zakresie prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej na rzecz os├│b obj─Ötych opiek─ů.

2.      Do zada┼ä Szpitala Rejonowego nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

2.1.   badanie i leczenie, w tym:

2.1.1.    ┼Ťwiadczenia zapobiegawcze i lecznicze, udzielane w ramach stacjonarnych i ca┼éodobowych szpitalnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych oraz ambulatoryjnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

2.1.2.    kwalifikacja do diagnostyki i leczenia w innych zak┼éadach opieki zdrowotnej

2.2.   wykonywanie ┼Ťwiadcze┼ä diagnostycznych w zakresie:

2.2.1.    diagnostyki laboratoryjnej

2.2.2.    diagnostyki obrazowej

2.2.3.    elektrodiagnostyki

2.2.4.    diagnostyki czynno┼Ťciowej

2.2.5.    diagnostyki endoskopowej

2.3.   piel─Ögnacja chorych

2.4.   rehabilitacja lecznicza

2.5.   opieka nad kobiet─ů ci─Ö┼╝arn─ů i jej p┼éodem, porodem, po┼éogiem oraz nad noworodkiem

2.6.   orzekanie o stanie zdrowia

2.7.   prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci maj─ůcej na celu profilaktyk─Ö zdrowotn─ů i promocj─Ö zdrowia

2.8.   wykonywanie innych zada┼ä wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w lub zleconych przez organy sprawuj─ůce nadz├│r nad zak┼éadem

2.9.   uczestniczenie w przygotowaniu os├│b do wykonywania zawod├│w medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, piel─Ögniarskich i innych zawod├│w w zakresie okre┼Ťlonym w odr─Öbnych przepisach oraz umowach.

3.      Szpital Rejonowy w Raciborzu wsp├│┼édzia┼éa z:

3.1.   Powiatow─ů Stacj─ů Sanitarno-Epidemiologiczn─ů w Raciborzu oraz Wojew├│dzk─ů Stacj─ů Sanitarno-Epidemiologiczn─ů w Katowicach

3.2.   innymi podmiotami leczniczymi

3.3.   instytucjami wykonuj─ůcymi zadania z dziedziny pomocy spo┼éecznej i ochrony zdrowia

3.4.   samorz─ůdem terytorialnym i administracj─ů rz─ůdow─ů

3.5.   innymi podmiotami i instytucjami gwarantuj─ůcymi realizacj─Ö dzia┼éalno┼Ťci podstawowej.

4.      Szpital mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, okre┼Ťlon─ů w Statucie.

5.      Prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej nie mo┼╝e ogranicza─ç dost─Öpno┼Ťci i poziomu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w.

6.      Organizacj─Ö i porz─ůdek w procesie pracy oraz zwi─ůzane z tym prawa i obowi─ůzki pracodawcy i pracownik├│w reguluje Regulamin Pracy.

7.      Organizacj─Ö wewn─Ötrzn─ů Szpitala tworz─ů kom├│rki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy podleg┼ée Dyrektorowi Szpitala oraz Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych, zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Szpitala, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMÓREK DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

1.      Szpital ┼Ťwiadczy us┼éugi medyczne z zakresu:

1.1.   stacjonarnej opieki medycznej

1.2. ambulatoryjnej opieki medycznej

1.3. ratownictwa medycznego

1.4. diagnostyki medycznej

1.5. innej dzia┼éalno┼Ťci medycznej.

2.      Kom├│rki organizacyjne udzielaj─ůce ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej:

2.1.   zlokalizowane przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu:

2.1.1.Oddzia┼é Chirurgiczny    - 54 ┼é├│┼╝ka, w tym:

2.1.1.1.            odcinek chirurgii og├│lnej - 40 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.1.2.            odcinek chirurgii dzieci─Öcej - 8 ┼é├│┼╝ek

2.1.1.3.            odcinek urologiczny - 6 ┼é├│┼╝ek

2.1.1.4.            trakt zabiegowo-operacyjny

2.1.1.5.            pracownia patomorfologiczna

2.1.1.6.            pracownia krioterapii

2.1.2.      Oddzia┼é Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 46 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.2.1.            trakt zabiegowo-operacyjny

2.1.3.      Oddzia┼é Wewn─Ötrzny I o profilu kardiologiczno-internistycznym - 32 ┼é├│┼╝ka, w tym:

2.1.3.1.            odcinek chor├│b wewn─Ötrznych - 9 ┼é├│┼╝ek

2.1.3.2.            odcinek kardiologiczny - 23 ┼é├│┼╝ka, w tym sala intensywnego nadzoru kardiologicznego - 6 ┼é├│┼╝ek

2.1.3.3.            pracownia elektrokardiografii (EKG)

2.1.3.4.            pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

2.1.4.      Oddzia┼é Wewn─Ötrzny II o profilu nefrologiczno-gastroenterologiczno-internistycznym - 35 ┼é├│┼╝ek, w tym:

2.1.4.1.            odcinek chor├│b wewn─Ötrznych - 8 ┼é├│┼╝ek

2.1.4.2.            odcinek nefrologiczny - 8 ┼é├│┼╝ek

2.1.4.3.            odcinek gastroenterologiczny - 19 ┼é├│┼╝ek

2.1.4.4.            pracownia endoskopii

2.1.5.      Oddzia┼é Ginekologiczno-Po┼éo┼╝niczy - 47 ┼é├│┼╝ek + 16 ┼é├│┼╝eczek, w tym:

2.1.5.1.            odcinek ginekologiczny - 19 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.5.2.            odcinek patologii ci─ů┼╝y - 14 ┼é├│┼╝ek

2.1.5.3.            odcinek po┼éo┼╝niczy z traktem porodowym - 14 ┼é├│┼╝ek

2.1.5.4.            pododdzia┼é neonatologiczny - 16 ┼é├│┼╝eczek

2.1.5.5.            trakt zabiegowo-operacyjny

2.1.6.      Oddzia┼é Pediatryczny - 21 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.7.      Oddzia┼é Otolaryngologiczny - 15 ┼é├│┼╝ek, w tym:

2.1.7.1.            odcinek chirurgii szcz─Ökowo-twarzowej - 3 ┼é├│┼╝ka

2.1.7.2.            odcinek otolaryngologiczny - 12 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

                    - odcinek otolaryngologiczny dla dzieci ÔÇô leczenie jednego dnia- 5 ┼é├│┼╝ek

2.1.7.3       trakt zabiegowo-operacyjny

2.1.7.4      pracownia audiometrii

2.1.8.      Oddzia┼é Okulistyczny - 15 ┼é├│┼╝ek z traktem zabiegowo-operacyjnym

2.1.9.      Oddzia┼é Pulmonologiczny - 27 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.9.1 pracownia bada┼ä czynno┼Ťciowych uk┼éadu oddechowego

2.1.10.  Oddzia┼é Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 8 ┼é├│┼╝ka

2.1.11.  Dzienny Oddzia┼é Chemioterapii - 4 ┼é├│┼╝ka

2.1.12.  Oddzia┼é Obserwacyjno-Zaka┼║ny - 25 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.12.1.        Pracownia USG

2.1.12.2.        Pracownia EKG

2.1.13.  Oddzia┼é Neurologiczny - 28 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 3 ┼é├│┼╝ka

                    - sala intensywnego nadzoru neurologicznego ÔÇô Sala Udarowa ÔÇô 6 ┼é├│┼╝ka

2.1.14.  Oddzia┼é Geriatryczny - 27 ┼é├│┼╝ek w tym:

                    - ┼é├│┼╝ka intensywnej opieki medycznej ÔÇô 2 ┼é├│┼╝ka

2.1.15.   Oddzia┼é Rehabilitacji

2.1.16.  Centralny Blok Operacyjny

3.                  Kom├│rki organizacyjne udzielaj─ůce ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, zlokalizowane przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu:

3.1.            Zesp├│┼é Poradni Specjalistycznych:

3.1.1.   Poradnia Reumatologiczna

3.1.2.   Poradnia Diabetologiczna

3.1.3.   Poradnia Chirurgii Og├│lnej

3.1.4.   Poradnia Chirurgii Dzieci─Öcej

3.1.5.   Poradnia Urologiczna

3.1.6.   Poradnia Dermatologiczna

3.1.7.   Poradnia Okulistyczna

3.1.8.   Poradnia Otolaryngologiczna

3.1.9.   Poradnia Chor├│b Zaka┼║nych

3.1.10.  Poradnia Ginekologiczno-Po┼éo┼╝nicza

3.1.10.1.        pracownia cytologiczna

3.1.11.  Poradnia Onkologiczna

3.1.12.  Poradnia Chor├│b P┼éuc i Gru┼║licy

3.1.13.  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

3.1.14.  Poradnia Chirurgii Szcz─Ökowo-Twarzowej

3.1.15.  Poradnia Chor├│b Sutka

3.1.16.  Poradnia Neurologiczna

3.1.17.  Poradnia Proktologiczna

3.1.18.  Poradnia Medycyny Pracy

3.1.19.  Poradnia Preluksacyjna

4.            Kom├│rka organizacyjna udzielaj─ůca ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych z zakresu pomocy dora┼║nej, zlokalizowana przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu:

4.1.   Pogotowie Ratunkowe:

4.1.1. zespoły wyjazdowe:

4.1.1.1. zesp├│┼é wyjazdowy specjalistyczny ÔÇ×SÔÇŁ ÔÇô Racib├│rz, ul. Gamowska 3,
47-400 Racib├│rz

4.1.1.2. zesp├│┼é wyjazdowy podstawowy ÔÇ×PÔÇŁ - Racib├│rz, ul. Gamowska 3,
47-400 Racib├│rz

4.1.1.3. zesp├│┼é wyjazdowy specjalistyczny ÔÇ×SÔÇŁ ÔÇô Krzy┼╝anowice,
ul. Wyzwolenia 1 47-450 Krzy┼╝anowice

4.1.2. zespoły transportu sanitarnego.

5.            Kom├│rki organizacyjne udzielaj─ůce ┼Ťwiadcze┼ä z zakresu diagnostyki medycznej, zlokalizowane przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu:

5.1.       Zak┼éad Diagnostyki i Terapii:

 5.1.1.    pracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

5.1.2.        pracownia ultrasonografii (USG)

5.1.3.        pracownia mammografii

5.1.4.        pracownia tomografii komputerowej (TK)

5.2.       Laboratorium Analityczne:

5.2.1.   pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi

5.2.2.      pracownia hematologii

5.2.3.      pracownia immunochemii

5.2.4.      pracownia analityki og├│lnej

5.2.5.      pracownia r├│wnowagi kwasowo-zasadowej

5.2.6.      pracownia uk┼éadu krzepni─Öcia

5.2.7.      pracownia biochemii.

5.3.     Laboratorium Mikrobiologiczne:

6.             Kom├│rki organizacyjne innej dzia┼éalno┼Ťci medycznej:

6.1.            Izba Przyj─Ö─ç

6.1.1.      Ambulatorium Izby Przyj─Ö─ç

6.2.            Dzia┼é Fizykoterapii i Rehabilitacji

6.3.            Centralna Sterylizatornia

6.4.            Prosektorium

6.5.            Apteka Szpitalna

6.6.            Archiwum Szpitalne:

6.6.1.      Archiwum Dokumentacji Medycznej

6.6.2.      Archiwum Dokumentacji Administracyjnej

6.7.            Kancelaria.Zakresy obowi─ůzk├│w oraz odpowiedzialno┼Ťci
Dyrektor Szpitala

1.      Dyrektor ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zarz─ůdzanie Szpitalem, zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej

2.      Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewn─ůtrz.

3.      Dyrektor wykonuje swe obowi─ůzki przy pomocy:

3.1.   Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych

3.2.   G┼é├│wnego Ksi─Ögowego

3.3.   Pe┼énomocnika ds. Zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů.

4.      Dyrektor jest prze┼éo┼╝onym wszystkich pracownik├│w Szpitala.

4.1.   Dyrektorowi podlegaj─ů wszystkie kom├│rki organizacyjne, umieszczone w Schemacie Organizacyjnym Szpitala, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.      Zakres obowi─ůzk├│w i odpowiedzialno┼Ťci Dyrektora Szpitala obejmuje m. in.:

5.1.   Organizowanie pracy Szpitala w spos├│b zapewniaj─ůcy prawid┼éowe udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i zawartymi umowami

5.2.   Ustalanie i wprowadzanie do u┼╝ytku zarz─ůdzeniem wewn─Ötrznym Regulaminu Organizacyjnego Szpitala

5.3.   Ustalanie regulamin├│w organizacyjnych poszczeg├│lnych kom├│rek organizacyjnych Szpitala

5.4.   Nadawanie zakres├│w czynno┼Ťci pracownikom Szpitala

5.5.   Powo┼éywanie zespo┼é├│w doradczych

5.6.   Doskonalenie pracy podleg┼éego personelu m. in. poprzez umo┼╝liwienie mu dokszta┼écania i udzia┼éu w szkoleniach wewn─ůtrzzak┼éadowych

5.7.   Pe┼énienie nadzoru nad prowadzeniem w┼éa┼Ťciwej gospodarki lekami, zapewnieniem niezb─Ödnego sprz─Ötu, aparatury i lek├│w, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zam├│wie┼ä Publicznych

5.8.   Nadz├│r nad przestrzeganiem dyscypliny pracy personelu

5.9.   Nagradzanie, wyr├│┼╝nianie oraz karanie pracownik├│w

5.10. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosk├│w pracownik├│w oraz pacjent├│w Szpitala

5.11. Wydawanie zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych, zawieranie um├│w, podejmowanie decyzji i innych niezb─Ödnych dzia┼éa┼ä wchodz─ůcych w zakres bie┼╝─ůcego administrowania

5.12. Sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawid┼éowym prowadzeniem sprawozdawczo┼Ťci medycznej, finansowej i innej wymaganej prawem

5.13. Wsp├│┼épraca z samorz─ůdami lekarzy, piel─Ögniarek i po┼éo┼╝nych, diagnost├│w laboratoryjnych, technik├│w medycznych oraz zwi─ůzkami zawodowymi dzia┼éaj─ůcymi na terenie Szpitala

5.14. Pe┼énienie nadzoru nad przestrzeganiem przepis├│w przeciwpo┼╝arowych, BHP oraz nad realizacj─ů zada┼ä wynikaj─ůcych z przepis├│w dotycz─ůcych obronno┼Ťci i obrony cywilnej

5.15. Nadz├│r nad przestrzeganiem przepis├│w dot. zapobiegania i zwalczania chor├│b zaka┼║nych

5.16. Negocjowanie warunk├│w um├│w i kontrakt├│w na ┼Ťwiadczenia zdrowotne realizowane przez Szpital

5.17. Negocjowanie z podmiotami gospodarczymi warunków współpracy ze Szpitalem

5.18. Pozyskiwanie nowych źródeł przychodu dla Szpitala

5.19. Wdra┼╝anie systemu zarz─ůdzania jako┼Ťci─ů w Szpitalu

5.20. Podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

 
Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych

1.      Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych podlega s┼éu┼╝bowo bezpo┼Ťrednio Dyrektorowi Szpitala.

2.      Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych realizuje na┼éo┼╝one zadania przy pomocy Dyrektor├│w Oddzia┼é├│w oraz Dyrektor├│w podleg┼éych kom├│rek organizacyjnych.

3.      Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych podlegaj─ů kom├│rki organizacyjne wykazane w Schemacie Organizacyjnym Szpitala, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.      Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych posiada uprawnienia do:

4.1.   Podpisywania dokument├│w dotycz─ůcych lecznictwa

4.2.   Opracowywania kryteri├│w doboru kadry medycznej

4.3.   Opiniowania pod wzgl─Ödem merytorycznym projekt├│w zam├│wie┼ä, plan├│w i um├│w dotycz─ůcych zakupu lek├│w, sprz─Ötu jednorazowego u┼╝ytku, sprz─Ötu i aparatury medycznej

4.4.   Zg┼éaszania projekt├│w i propozycji dotycz─ůcych obszaru realizowanych zada┼ä

4.5.   Przyjmowania i rozpatrywania skarg, za┼╝ale┼ä oraz wniosk├│w dotycz─ůcych lecznictwa oraz opieki medycznej.

5.      Do obowi─ůzk├│w Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych nale┼╝y:

5.1.   Zarz─ůdzanie i nadz├│r nad organizacj─ů i jako┼Ťci─ů dzia┼éalno┼Ťci medycznej Szpitala

5.2.   Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w odniesieniu do podleg┼éego personelu

5.2.1. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym oraz racjonalnym zatrudnianiem personelu, w obszarze realizowania działań

5.2.2. Sprawowanie, ┼é─ůcznie z Kierownikami Oddzia┼é├│w i Prze┼éo┼╝on─ů Piel─Ögniarek, nadzoru nad prac─ů lekarzy, piel─Ögniarek i sta┼╝yst├│w, opiekowanie si─Ö ich rozwojem i przydatno┼Ťci─ů w zawodzie

5.3.   Zapewnienie bezpiecze┼ästwa ludzi i mienia w trakcie udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

5.4.   Nadz├│r nad zgodnym z prawem zaopatrzeniem kom├│rek dzia┼éalno┼Ťci podstawowej Szpitala w artyku┼éy i urz─ůdzenia medyczne, w tym leki oraz ich prawid┼éowe magazynowanie

5.5.   Nadz├│r nad problematyk─ů epidemiologiczn─ů w Szpitalu ÔÇô monitorowanie, profilaktyka, podejmowanie dzia┼éa┼ä operacyjnych w tym zakresie oraz analiza zdarze┼ä epidemiologicznych

5.6.   Nadz├│r nad statystyk─ů i sprawozdawczo┼Ťci─ů medyczn─ů w zakresie prawid┼éowo┼Ťci oraz terminowo┼Ťci jej prowadzenia

5.7.   Opiniowanie merytoryczne um├│w i kontrakt├│w dotycz─ůcych zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne, sprz─Öt i aparatur─Ö medyczn─ů i innych dzia┼éa┼ä dotycz─ůcych zakup├│w, remont├│w lub inwestycji z zakresu dzia┼éalno┼Ťci podstawowej

5.8.   Opiniowanie merytoryczne ofert oraz um├│w na ┼Ťwiadczenia us┼éug zdrowotnych przez Szpital oraz kontrola ich realizacji przez podleg┼ée kom├│rki organizacyjne dzia┼éalno┼Ťci podstawowej

5.9.   Przygotowywanie za┼éo┼╝e┼ä do przetarg├│w na leki, aparatur─Ö medyczn─ů itp.

5.10. Doskonalenie organizacyjne i funkcjonalne dzia┼éalno┼Ťci leczniczej Szpitala

5.11. Kontrola i przestrzeganie w┼éa┼Ťciwych zasad etyki zawodowej personelu medycznego

5.12. Wsp├│┼épraca z Powiatow─ů Stacj─ů Sanitarno-Epidemiologiczn─ů i innymi instytucjamiw sprawach dotycz─ůcych ochrony zdrowia i zada┼ä realizowanych przez Szpital

5.13. Organizowanie narad sprawozdawczych i instrukta┼╝owych

5.14. Opracowywanie sprawozdawczo┼Ťci podleg┼éej sobie dzia┼éalno┼Ťci

5.15. Organizacja szkole┼ä wewn─ůtrzszpitalnych lekarzy oraz innych pracownik├│w pionu medycznego zatrudnionych w Szpitalu, czuwanie nad pog┼é─Öbianiem przez nich wiedzy oraz zach─Öcanie ich do pracy naukowej i udzielanie pomocy w tym kierunku

5.16. Organizacja oraz akceptacja: szkole┼ä pozaszpitalnych, wyjazd├│w na sympozja, posiedzenia naukowe, kursy podnosz─ůce kwalifikacje itp. pracownik├│w Szpitala

5.17. Wdra┼╝anie procedury akredytacji Szpitala

5.18. Znajomo┼Ť─ç i przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcego prawa oraz zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych

5.19. Wsp├│┼épraca z kadr─ů kierownicz─ů Szpitala w zakresie realizowanych zada┼ä

5.20. Wykonywanie innych, zleconych przez Dyrektora Szpitala czynno┼Ťci zwi─ůzanych z powierzon─ů funkcj─ů, a nie uj─Ötych w zakresie obowi─ůzk├│w.

 
Główny Księgowy

1.      G┼é├│wny Ksi─Ögowy podlega s┼éu┼╝bowo bezpo┼Ťrednio Dyrektorowi Szpitala.

2.      G┼é├│wnemu Ksi─Ögowemu podlega Dzia┼é Finansowo-Ksi─Ögowy oraz Dzia┼é Analiz Ekonomicznych Szpitala.

3.      Do obowi─ůzk├│w G┼é├│wnego Ksi─Ögowego nale┼╝y:

3.1.   Prowadzenie rachunkowo┼Ťci Szpitala zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i zasadami, a w szczeg├│lno┼Ťci:

3.1.1.    Organizacja sporz─ůdzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokument├│w w spos├│b zapewniaj─ůcy:

3.1.1.1.         W┼éa┼Ťciwy przebieg operacji gospodarczych

3.1.1.2.         Ochron─Ö mienia b─Öd─ůcego w posiadaniu Szpitala

3.1.1.3.         Sporz─ůdzanie sprawozdawczo┼Ťci finansowej

3.2.   Bie┼╝─ůce i prawid┼éowe prowadzenie ksi─Ögowo┼Ťci oraz sprawozdawczo┼Ťci finansowej w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy:

3.2.1.    Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych

3.2.2.    Ochron─Ö mienia b─Öd─ůcego w posiadaniu Szpitala oraz terminowe i prawid┼éowe rozliczanie os├│b maj─ůtkowo odpowiedzialnych za to mienie

3.2.3.    Prawid┼éowe i terminowe dokonywanie rozlicze┼ä finansowych

3.3.   Nadzorowanie prac z zakresu rachunkowo┼Ťci, wykonywanych przez podleg┼ée kom├│rki organizacyjne zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Szpitala, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

3.4.   Prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi zasadami, a szczeg├│lnie:

3.4.1.   Zapewnienie pod wzgl─Ödem finansowym prawid┼éowo┼Ťci um├│w zawieranych przez Szpital

3.4.2.   Przestrzeganie zasad rozlicze┼ä pieni─Ö┼╝nych i ochrony warto┼Ťci pieni─Ö┼╝nych

3.4.3.   Zapewnienie terminowego ┼Ťci─ůgania nale┼╝no┼Ťci i dochodzenia roszcze┼ä spornych

3.5.   Nadz├│r nad prawid┼éowo┼Ťci─ů wykorzystania ┼Ťrodk├│w przydzielonych z bud┼╝etu Pa┼ästwa np. dotacji lub innych ┼Ťrodk├│w b─Öd─ůcych w dyspozycji Szpitala

3.6.   Prawid┼éowe i terminowe rozliczanie zawartych przez Szpital um├│w i kontrakt├│w

3.7.   Nadz├│r i koordynacja dzia┼éa┼ä w zakresie zada┼ä w obszarze ekonomiczno-finansowym zwi─ůzanych z realizacj─ů kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ┼Ťwiadczeniem pozosta┼éych us┼éug medycznych przez Szpital

3.8.   Analizowanie, wnioskowanie oraz przedk┼éadanie Dyrektorowi Szpitala projekt├│w dotycz─ůcych racjonalnego, efektywnego i skutecznego zarz─ůdzania finansami Szpitala w zakresie zwi─ůzanym z realizacj─ů kontraktu oraz ┼Ťwiadczeniem pozosta┼éych us┼éug przez Szpital

3.9.   Opracowanie i wdro┼╝enie jednolitych zasad bud┼╝etowania kom├│rek organizacyjnych Szpitala

3.10. Odzyskiwanie zaleg┼éych nale┼╝no┼Ťci od p┼éatnik├│w ┼Ťwiadcze┼ä medycznych i kontrahent├│w

3.11. Negocjowanie z wierzycielami Szpitala warunk├│w sp┼éaty nale┼╝no┼Ťci

3.12. Opracowywanie projekt├│w plan├│w restrukturyzacji Szpitala celem osi─ůgania lepszych wynik├│w finansowych i przedstawianie ich Dyrektorowi Szpitala

3.13. Dokonywanie, w ramach kontroli wewn─Ötrznej:

3.13.1.   Wst─Öpnej, bie┼╝─ůcej i nast─Öpczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowi─ůzk├│w

3.13.2.   Wst─Öpnej kontroli legalno┼Ťci dokument├│w dotycz─ůcych wykonywania plan├│w finansowych oraz ich zmian

3.13.3.   Kontroli operacji gospodarczych Szpitala stanowi─ůcych przedmiot ksi─Ögowa┼ä

3.14. Opracowywanie i nadz├│r nad wdro┼╝eniem i utrzymywaniem zasad ksi─Ögowo┼Ťci zarz─ůdczej w dzia┼éalno┼Ťci Szpitala

3.15. Opracowywanie projekt├│w zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych wydawanych przez Dyrektora Szpitala, dotycz─ůcych prowadzenia polityki rachunkowo┼Ťci, a w szczeg├│lno┼Ťci zak┼éadowego planu kont, obiegu dokument├│w ksi─Ögowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

3.16. Inicjowanie i wdra┼╝anie dzia┼éa┼ä zapewniaj─ůcych bezpiecze┼ästwo operacji finansowych podejmowanych przez Szpital

3.17. Koordynacja dzia┼éa┼ä nad opracowaniem i wdro┼╝eniem najefektywniejszych rozwi─ůza┼ä personalnych i organizacyjnych dotycz─ůcych polityki finansowej Szpitala, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem obs┼éugi zad┼éu┼╝enia

3.18. Wykonywanie innych zadań o charakterze operacyjnym i strategicznym z zakresu polityki finansowej zleconych przez Dyrektora Szpitala

3.19. Znajomo┼Ť─ç i przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcego prawa oraz zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych.
 
 
Pe┼énomocnik ds. zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů

1. Pe┼énomocnik ds. Zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů podlega s┼éu┼╝bowo bezpo┼Ťrednio Dyrektorowi Szpitala.

2.    Do obowi─ůzk├│w Pe┼énomocnika ds. Zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů nale┼╝y:

2.1   W zakresie Zintegrowanego Systemu Zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů i Zarz─ůdzania ┼Ürodowiskowego

2.1.1        Nadzorowanie funkcjonowania Ksi─Ögi Jako┼Ťci ZSZJ i Z┼Ü

2.1.2        Nadzorowanie procedur ZSZJ i Z┼Ü

2.1.3        Komunikowanie Polityki jako┼Ťci oraz ochrony ┼Ťrodowiska w Szpitalu wraz z nadzorowaniem ich realizacji

2.1.4        Komunikowanie Cel├│w jako┼Ťci oraz ochrony ┼Ťrodowiska w Szpitalu wraz z nadzorowaniem ich realizacji

2.1.5        Inicjowanie, organizowanie oraz przeprowadzania  szkole┼ä zewn─Ötrznych i wewn─Ötrznych, personelu Szpitala w zakresie doskonalenia ZSZJ i Z┼Ü.

2.1.6        Weryfikacja dzia┼éa┼ä pracownik├│w Szpitala w zakresie funkcjonowania ZSZJiZ┼Ü.

2.1.7        Ulepszanie podstawowych metod, procedur i sposob├│w utrzymania jako┼Ťci w ZSJiZ┼Ü

2.1.8        Sprawdzanie rzeczywistego stanu ZSZJiZ┼Ü, poprzez planowanie audyt├│w

2.1.9        Nadzorowanie dzia┼éa┼ä koryguj─ůcych i zapobiegawczych

2.1.10    Informowanie naczelnego kierownictwa o stanie funkcjonowania ZSJiZ┼Ü oraz realizacji polityki i cel├│w jako┼Ťci oraz jako┼Ťci i ┼Ťrodowiskowych, poprzez organizowane okresowo przegl─ůdy zarz─ůdzania i inne formy spotka┼ä

2.2.  W zakresie nadzoru nad inwestycjami

2.2.1        Bie┼╝─ůcy kontakt z wykonawcami na terenie inwestycji

2.2.2        Udzia┼é w spotkaniach i naradach inwestycyjnych

2.2.3        Udzia┼é w odbiorach inwestycji

2.2.4        Delegowanie pracownik├│w merytorycznych Szpitala do udzia┼éu w naradach i odbiorach inwestycyjnych

2.2.5        Udzia┼é w przetargach dotycz─ůcych inwestycji i remont├│w

3. Pe┼énomocnik ds. Zarz─ůdzania Jako┼Ťci─ů posiada uprawnienia do:

3.1    Reprezentowania naczelnego kierownictwa w kontaktach z zewn─Ötrznymi organami certyfikacyjnymi

3.2    Reprezentowanie naczelnego kierownictwa w kontaktach z zewn─Ötrznymi  wykonawcami inwestycji

3.3    Opiniowanie wniosk├│w o przeprowadzenie inwestycji w┼éasnej i remont├│w

3.4    Wnioskowania w sprawie powo┼éywania, nagradzania lub karania audytor├│w wewn─Ötrznych, oraz innych pracownik├│w Szpitala w sprawach dotycz─ůcych funkcjonowania ZSZJiZ┼Ü

3.5    Wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie pe┼énomocnictw dla pracownik├│w Szpitala w reprezentowaniu Szpitala w odbiorach technicznych i innych czynno┼Ťciach zwi─ůzanych z inwestycjami

 

Wsp├│lne zadania, obowi─ůzki i odpowiedzialno┼Ť─ç Dyrektor├│w kom├│rek organizacyjnych dzia┼éalno┼Ťci podstawowej
Kierownik Oddziału

1.      Kierownik Oddzia┼éu podlega s┼éu┼╝bowo Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych.

2.      Do podstawowych zada┼ä i obowi─ůzk├│w Kierownika Oddzia┼éu nale┼╝y zarz─ůdzanie i kierowanie Oddzia┼éem oraz Poradni─ů / Poradniami Specjalistycznymi, w tym procesem diagnostyki, leczenia i rehabilitacji odpowiednio do reprezentowanej specjalno┼Ťci, a w szczeg├│lno┼Ťci:

2.1.        Prawid┼éowa organizacja procesu diagnostyczno-leczniczego

2.2.        Zapewnienie odpowiedniego do aktualnych wymaga┼ä medycyny, obowi─ůzuj─ůcych standard├│w i mo┼╝liwo┼Ťci Szpitala, poziomu merytorycznego udzielanych ┼Ťwiadcze┼ä

2.3.        Podejmowanie, w trybie obowi─ůzuj─ůcym w Szpitalu, dzia┼éa┼ä w celu zapewnienia zasob├│w wymaganych dla realizacji zada┼ä zarz─ůdzanego Oddzia┼éu, Poradni Specjalistycznej

2.4.        Przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcych norm etycznych i praw pacjent├│w zwi─ůzanych z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů

2.5.        Analizowanie potrzeb Oddzia┼éu i przedk┼éadanie ich prze┼éo┼╝onemu

2.6.        Racjonalna, dostosowana do stawianych zada┼ä polityka kadrowa, w tym zwi─ůzana z doskonaleniem umiej─Ötno┼Ťci, aktualizacj─ů wiedzy i rozwojem zawodowym

2.7.        Przestrzeganie i nadzorowanie zasad przep┼éywu prowadzonej dokumentacji medycznej, jej prawid┼éowego sporz─ůdzania i w┼éa┼Ťciwej archiwizacji

2.8.        Przestrzeganie i nadz├│r nad racjonalnym wykorzystaniem zasob├│w materialnych (lek├│w, sprz─Ötu medycznego, wyposa┼╝enia) wydzielonych dla potrzeb dzia┼éalno┼Ťci zarz─ůdzanego Oddzia┼éu, Poradni Specjalistycznej

2.9.        Przedk┼éadanie Dyrektorowi Szpitala do zaopiniowania i zatwierdzenia za po┼Ťrednictwem Dzia┼éu Finansowo-Ksi─Ögowego wszystkich decyzji rodz─ůcych skutki ekonomiczne odmienne od zak┼éadanych w rocznym planie finansowym

2.10.    Nadz├│r i odpowiedzialno┼Ť─ç za realizacj─Ö kontraktu w zakresie dotycz─ůcym zarz─ůdzanych kom├│rek oraz ich bilansowanie si─Ö pod wzgl─Ödem ekonomicznym zgodnie z za┼éo┼╝eniami przyj─Ötymi na dany rok

2.11.    Nadz├│r i podejmowanie skutecznych dzia┼éa┼ä w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa ludzi i mienia w trakcie realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego

2.12.    Nadz├│r nad stanem techniczno-funkcjonalnym infrastruktury stanowi─ůcej ┼Ťrodowisko opieki zwi─ůzane z dzia┼éalno┼Ťci─ů Oddzia┼éu, Poradni Specjalistycznej

2.13.    Skuteczne i efektywne realizowanie kontrakt├│w i um├│w zawartych przez Szpital, w cz─Ö┼Ťci maj─ůcej zastosowanie do dzia┼éalno┼Ťci zarz─ůdzanego Oddzia┼éu, Poradni Specjalistycznej

2.14.    Analiza i planowanie dzia┼éalno┼Ťci dla cel├│w kontraktowania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych i analiza realizacji kontrakt├│w

2.15.    Nadz├│r nad stanem epidemiologicznym Oddzia┼éu, podejmowanie dzia┼éa┼ä profilaktycznych, eliminowanie i analiza incydent├│w epidemiologicznych oraz w┼éa┼Ťciwe prowadzenie wymaganej dokumentacji dotycz─ůcej zagadnie┼ä epidemiologicznych

2.16.    Zg┼éaszanie Piel─Ögniarce Epidemiologicznej lub Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych wszystkich przypadk├│w zaka┼╝e┼ä szpitalnych, obserwacji, spostrze┼╝e┼ä i wniosk├│w w tym zakresie

2.17.    Wsp├│┼épraca z Prze┼éo┼╝on─ů Piel─Ögniarek w zakresie wszystkich zagadnie┼ä zwi─ůzanych z zapewnieniem prawid┼éowej opieki piel─Ögniarskiej i po┼éo┼╝niczej oraz dzia┼éa┼ä ni┼╝szego personelu medycznego podejmowanych w obszarze dzia┼éa┼ä Oddzia┼éu

2.18.    Udzia┼é w komisjach i zespo┼éach, w tym m.in.

2.18.1.  ds. zaka┼╝e┼ä wewn─ůtrzszpitalnych

2.18.2.  ds. gospodarki lekiem

2.19.    Nadz├│r nad przestrzeganiem zasad BHP i P/Po┼╝ przez podleg┼éy personel

2.20.    Wsp├│┼épraca z kadr─ů kierownicz─ů Szpitala w zakresie wszystkich zagadnie┼ä dotycz─ůcych zada┼ä i cel├│w realizowanych przez te podmioty

2.21.    Wsp├│┼épraca z kadr─ů kierownicz─ů innych podmiot├│w medycznych, konsultantami w zakresie dotycz─ůcym Oddzia┼éu

2.22.    Realizacja decyzji i polece┼ä prze┼éo┼╝onych lub innych kompetentnych s┼éu┼╝b w sytuacjach nadzwyczajnych zwi─ůzanych z wyst─ůpieniem zagro┼╝enia epidemiologicznego, kl─Ösk─ů ┼╝ywio┼éow─ů, katastrof─ů, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze

2.23.    Znajomo┼Ť─ç i przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcego prawa, norm etycznych oraz zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych.

3.      Z tytu┼éu na┼éo┼╝onych obowi─ůzk├│w Kierownik Oddzia┼éu posiada uprawnienia do:

3.1.        Zapoznania si─Ö z wiedz─ů dotycz─ůc─ů obowi─ůzuj─ůcych plan├│w, strategi─ů lub celami kierownictwa Szpitala dotycz─ůcymi zarz─ůdzanego Oddzia┼éu / Poradni Specjalistycznej

3.2.        Merytorycznej oceny podleg┼éych pracownik├│w

3.3.        Opiniowania projekt├│w, zam├│wie┼ä, plan├│w i um├│w dotycz─ůcych obszaru dzia┼éania Oddzia┼éu / Poradni Specjalistycznej

3.4.        Wnioskowania, analizowania, zg┼éaszania projekt├│w i propozycji dotycz─ůcych Oddzia┼éu / Poradni Specjalistycznej

3.5.        Wnioskowania do Dyrektora Szpitala o delegowanie niekt├│rych z posiadanych uprawnie┼ä

3.6.        Opiniowania i wnioskowania w sprawach dotycz─ůcych personelu lekarskiego zatrudnionego w zarz─ůdzanym Oddziale / Poradni Specjalistycznej

3.7.        Reprezentowania zarz─ůdzanego Oddzia┼éu / Poradni Specjalistycznej w relacjach wewn─Ötrznych ÔÇô reprezentacja zewn─Ötrzna jedynie w przypadku otrzymania odr─Öbnych uprawnie┼ä od Dyrektora Szpitala

3.8.        Udzia┼éu w komisji konkursowej na stanowisko piel─Ögniarki oddzia┼éowej.

 
Kierownik Zakładu / Laboratorium / Pracowni

1.      Kierownik Zak┼éadu / Laboratorium / Pracowni podlega s┼éu┼╝bowo Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych.

2.      Do podstawowych zada┼ä i obowi─ůzk├│w Kierownika Zak┼éadu / Laboratorium / Pracowni zwanego dalej Kierownikiem nale┼╝y zarz─ůdzanie i kierowanie Zak┼éadem / Laboratorium / Pracowni─ů zwanymi dalej kom├│rk─ů organizacyjn─ů, w tym procesem diagnostyki, leczenia i rehabilitacji odpowiednio do reprezentowanej specjalno┼Ťci, a w szczeg├│lno┼Ťci:

2.1.        Prawid┼éowa organizacja dzia┼éalno┼Ťci kom├│rki organizacyjnej

2.2.        Zapewnienie odpowiedniego do aktualnych wymaga┼ä medycyny, obowi─ůzuj─ůcych standard├│w i mo┼╝liwo┼Ťci Szpitala, poziomu merytorycznego udzielanych ┼Ťwiadcze┼ä

2.3.        Przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcych norm etycznych i praw pacjent├│w zwi─ůzanych z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů

2.4.        Analizowanie potrzeb kom├│rki organizacyjnej i przedk┼éadanie ich prze┼éo┼╝onemu

2.5.        Racjonalna, dostosowana do stawianych zada┼ä polityka kadrowa, w tym zwi─ůzana z doskonaleniem umiej─Ötno┼Ťci, aktualizacj─ů wiedzy i rozwojem zawodowym

2.6.        Prowadzenie i nadz├│r nad jako┼Ťci─ů dokumentacji medycznej, jej sporz─ůdzaniem, przep┼éywem, bezpiecze┼ästwem i prawid┼éow─ů archiwizacj─ů

2.7.        Prowadzenie i nadzorowanie racjonalnego wykorzystania zasob├│w wydzielonych dla potrzeb dzia┼éalno┼Ťci kom├│rki organizacyjnej

2.8.        Przedk┼éadanie Dyrektorowi Szpitala do zaopiniowania i zatwierdzenia za po┼Ťrednictwem Dzia┼éu Finansowo-Ksi─Ögowego wszystkich decyzji rodz─ůcych skutki ekonomiczne odmienne od zak┼éadanych w rocznym planie finansowym

2.9.        Nadzorowanie oraz podejmowanie skutecznych dzia┼éa┼ä w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa ludzi i mienia w trakcie realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego

2.10.    Organizacja i nadz├│r nad gospodark─ů odpadami i substancjami niebezpiecznymi

2.11.    Skuteczne i efektywne realizowanie kontrakt├│w i um├│w zawartych przez Szpital, w cz─Ö┼Ťci maj─ůcej zastosowanie do dzia┼éalno┼Ťci kom├│rki organizacyjnej

2.12.    Nadz├│r i odpowiedzialno┼Ť─ç za finansowe bilansowanie si─Ö zarz─ůdzanej kom├│rki organizacyjnej, zgodnie z za┼éo┼╝eniami przyj─Ötymi na dany rok

2.13.    Analiza i planowanie dzia┼éalno┼Ťci dla cel├│w kontraktowania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych lub/ i innych um├│w

2.14.    Nadz├│r nad stanem epidemiologicznym kom├│rki organizacyjnej, podejmowanie dzia┼éa┼ä profilaktycznych, eliminowanie i analiza incydent├│w epidemiologicznych oraz w┼éa┼Ťciwe prowadzenie wymaganej dokumentacji dotycz─ůcej zagadnie┼ä epidemiologicznych

2.15.    Zg┼éaszanie Piel─Ögniarce Epidemiologicznej lub bezpo┼Ťredniemu prze┼éo┼╝onemu wszystkich przypadk├│w zaka┼╝e┼ä szpitalnych oraz obserwacji, spostrze┼╝e┼ä wniosk├│w w tym zakresie

2.16.    Wsp├│┼épraca z Prze┼éo┼╝on─ů Piel─Ögniarek w zakresie wszystkich zagadnie┼ä zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů ┼Ťredniego i ni┼╝szego personelu medycznego podejmowanych w obszarze dzia┼éa┼ä kom├│rki organizacyjnej

2.17.    Nadz├│r nad przestrzeganiem zasad BHP i P/Po┼╝ przez podleg┼éy personel

2.18.    Wsp├│┼épraca z kadr─ů kierownicz─ů Szpitala w zakresie wszystkich zagadnie┼ä dotycz─ůcych zada┼ä i cel├│w realizowanych przez te podmioty

2.19.    Wsp├│┼épraca z kadr─ů kierownicz─ů innych podmiot├│w medycznych, konsultantami w zakresie dotycz─ůcym kom├│rki organizacyjnej

2.20.    Realizacja decyzji i polece┼ä prze┼éo┼╝onych lub innych kompetentnych s┼éu┼╝b w sytuacjach nadzwyczajnych zwi─ůzanych z wyst─ůpieniem zagro┼╝enia epidemiologicznego, kl─Ösk─ů ┼╝ywio┼éow─ů, katastrof─ů, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze

2.21.    Znajomo┼Ť─ç i przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcego prawa, norm etycznych oraz zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych.

3.      Z tytu┼éu na┼éo┼╝onych obowi─ůzk├│w Kierownik Zak┼éadu / Laboratorium / Pracowni posiada uprawnienia do:

3.1.        Zapoznania si─Ö z wiedz─ů dotycz─ůc─ů obowi─ůzuj─ůcych plan├│w, strategi─ů lub celami kierownictwa Szpitala dotycz─ůcymi Kom├│rki Organizacyjnej

3.2.        Merytorycznej oceny podleg┼éych pracownik├│w

3.3.        Opiniowania projekt├│w, zam├│wie┼ä, plan├│w i um├│w dotycz─ůcych obszaru dzia┼éania kom├│rki organizacyjnej, kt├│r─ů kieruje

3.4.        Wnioskowania, analizowania, zg┼éaszania projekt├│w i propozycji dotycz─ůcych kierowanej kom├│rki organizacyjnej

3.5.        Wnioskowania do Dyrektora Szpitala o delegowanie niekt├│rych z posiadanych uprawnie┼ä

3.6.        Opiniowania i wnioskowania w sprawach dotycz─ůcych personelu zatrudnionego w zarz─ůdzanej kom├│rce organizacyjnej

3.7.         Reprezentowania zarz─ůdzanej kom├│rki organizacyjnej w relacjach wewn─Ötrznych ÔÇô reprezentacja zewn─Ötrzna jedynie w przypadku otrzymania odr─Öbnych uprawnie┼ä od Dyrektora Szpitala.

 

Wsp├│lne obowi─ůzki, uprawnienia i odpowiedzialno┼Ť─ç os├│b zajmuj─ůcych stanowiska kierownicze w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

Obowi─ůzki


1.      Pracownik zajmuj─ůcy kierownicze stanowisko zobowi─ůzany jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej dzia┼éalno┼Ťci kom├│rki organizacyjnej, kt├│r─ů kieruje.

2.      Do obowi─ůzk├│w os├│b zajmuj─ůcych stanowiska kierownicze zalicza si─Ö w  szczeg├│lno┼Ťci:

2.1.   kierowanie prac─ů podleg┼éych kom├│rek organizacyjnych

2.2.   rozdzia┼é zada┼ä i ┼Ťrodk├│w do ich wykonania, z uwzgl─Ödnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obci─ů┼╝enia prac─ů bie┼╝─ůc─ů wykonawc├│w

2.3.   zwi─Ökszanie efektywno┼Ťci i skuteczno┼Ťci dzia┼éania podleg┼éych kom├│rek organizacyjnych

2.4.   nadz├│r s┼éu┼╝bowy nad wykonywanymi zadaniami

2.5.   nadz├│r nad warunkami pracy pracownik├│w

2.6.   ocenianie pracownik├│w

2.7.   nadzorowanie przestrzegania prawa, wewn─Ötrznych akt├│w normatywnych, a w szczeg├│lno┼Ťci zarz─ůdze┼ä Dyrektora Szpitala oraz obowi─ůzuj─ůcych norm etycznych przez podleg┼éych pracownik├│w

2.8.   nadz├│r nad utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarz─ůdzania

2.9.   pomoc w adaptacji nowoprzyj─Ötych pracownik├│w, w tym wprowadzenie ich w specyfik─Ö przydzielonych zada┼ä, udzielanie wyja┼Ťnie┼ä dotycz─ůcych ich nowych obowi─ůzk├│w, uprawnie┼ä oraz zakresu ich odpowiedzialno┼Ťci

2.10. inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników

2.11. analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych

2.12. nadz├│r nad przestrzeganiem obowi─ůzuj─ůcych instrukcji i regulamin├│w.

 

Uprawnienia

Do uprawnie┼ä pracownika zajmuj─ůcego kierownicze stanowisko nale┼╝y:

1.      Opiniowanie kandydat├│w do pracy w podleg┼éych kom├│rkach organizacyjnych.

2.      Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podleg┼éych pracownik├│w.

3.      Autonomiczne decydowanie o:

3.1.   sposobie wykonywania zada┼ä przydzielonych podleg┼éym kom├│rkom organizacyjnym

3.2.   organizacji pracy i jej podziale w podleg┼éych kom├│rkach organizacyjnych

3.3.   podpisywaniu korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

3.4.   udzielaniu upowa┼╝nie┼ä do za┼éatwiania okre┼Ťlonych spraw podleg┼éym pracownikom.

 

Odpowiedzialno┼Ť─ç

Odpowiedzialno┼Ť─ç pracownik├│w zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu jest to┼╝sama z na┼éo┼╝onymi na nich obowi─ůzkami, wynikaj─ůcymi z zada┼ä statutowych Szpitala, wytyczonych cel├│w oraz sytuacji finansowej tej plac├│wki.

Od postawy, efektywno┼Ťci i skuteczno┼Ťci dzia┼éania os├│b zajmuj─ůcych kierownicze stanowiska w Szpitalu zale┼╝y zar├│wno zdolno┼Ť─ç sprostania na┼éo┼╝onym na Szpital zadaniom, jego kondycja finansowa, bezpiecze┼ästwo ludzi i mienia oraz zewn─Ötrzny wizerunek plac├│wki.

Niezale┼╝nie od ww. za┼éo┼╝e┼ä odpowiedzialno┼Ť─ç os├│b zajmuj─ůcych kierownicze stanowiska w Szpitalu mo┼╝na podsumowa─ç jako odpowiedzialno┼Ť─ç za:

1.      Dzia┼éalno┼Ť─ç nadzorowanych kom├│rek organizacyjnych, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

2.      Realizacj─Ö, efektywno┼Ť─ç i skuteczno┼Ť─ç dzia┼éania, w tym szczeg├│lnie za realizacj─Ö odpowiednio do rodzaju kom├│rki organizacyjnej, kontrakt├│w i um├│w stanowi─ůcych ┼║r├│d┼éa finansowania dzia┼éalno┼Ťci Szpitala.

3.      Finansowe bilansowanie si─Ö zarz─ůdzanej kom├│rki organizacyjnej, zgodnie z za┼éo┼╝eniami przyj─Ötymi na dany rok

4.      Znajomo┼Ť─ç i stosowanie w praktyce obowi─ůzuj─ůcych akt├│w prawnych, w tym zaznajomienie podleg┼éych pracownik├│w z dotycz─ůcymi ich aktami prawnymi.

5.      Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podleg┼éych pracownik├│w oraz terminowe, zgodne z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlop├│w wypoczynkowych.

6.      Racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasob├│w.

7.      Terminowe i rzetelne opracowywanie dokument├│w sprawozdawczych, analitycznych i informacji.

Regulaminy Organizacyjne kom├│rek administracyjnych

Regulaminy Organizacyjne Kom├│rek Administracyjnych Szpitala zawiera za┼é─ůcznik nr 2 do nin. Regulaminu.

Regulaminy Organizacyjne kom├│rek dzia┼éalno┼Ťci podstawowej

Regulaminy Organizacyjne Kom├│rek Dzia┼éalno┼Ťci Podstawowej wyst─Öpuj─ůcych w Szpitalu zawiera za┼é─ůcznik nr 3 do nin. Regulaminu.


 

Rozdział III

CZ─ś┼Ü─ć PORZ─äDKOWA

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU

ZASADY OGÓLNE

1.      Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu udziela ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych:

1.1. osobom ubezpieczonym, w ramach ┼Ťrodk├│w finansowych posiadanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego i przekazywanych Szpitalowi na zasadach okre┼Ťlonych w zawartych umowach

1.2. ┼Ťwiadczeniobiorcom innym ni┼╝ ubezpieczeni, kt├│rzy nie uko┼äczyli 18. roku ┼╝ycia, s─ů w okresie ci─ů┼╝y, porodu i po┼éogu lub s─ů obj─Öci bezp┼éatn─ů opiek─ů zdrowotn─ů zgodnie z art. 2 Ustawy o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej

1.3.  osobom nieubezpieczonym, za odp┼éatno┼Ťci─ů.

2.      ┼Üwiadczenia zdrowotne udzielane s─ů wy┼é─ůcznie przez osoby wykonuj─ůce zawody medyczne oraz spe┼éniaj─ůce wymagania kwalifikacyjne okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach.

3.      ┼Üwiadczenia zdrowotne udzielane s─ů pacjentom z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dost─Öpnymi metodami i ┼Ťrodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chor├│b oraz zasadami etyki zawodowej i obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa. ┼Üwiadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital nie powinny przekracza─ç granic koniecznych.

4.      ┼╗adne okoliczno┼Ťci nie mog─ů stanowi─ç podstawy do odmowy udzielenia ┼Ťwiadczenia zdrowotnego, je┼╝eli osoba zg┼éaszaj─ůca si─Ö do Szpitala wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, ze wzgl─Ödu na stan zagro┼╝enia ┼╝ycia.

5.      Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu udziela ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych bezp┼éatnie, za cz─Ö┼Ťciow─ů odp┼éatno┼Ťci─ů lub odp┼éatnie, na zasadach okre┼Ťlonych w Ustawie o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, Ustawie o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej, umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia i innymi zleceniodawcami zewn─Ötrznymi.

6.      Szpital prowadzi Ksi─Ögi Oczekuj─ůcych na realizacj─Ö ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej:

6.1.    Ksi─Ög─Ö Oczekuj─ůcych na specjalistyczne ┼Ťwiadczenie ambulatoryjne

6.2.    Ksi─Ög─Ö Oczekuj─ůcych na przyj─Öcie do Szpitala.

Ksi─Ögi zawieraj─ů listy pacjent├│w oczekuj─ůcych na ┼Ťwiadczenie zdrowotne w poszczeg├│lnych kom├│rkach dzia┼éalno┼Ťci podstawowej Szpitala wraz z pozosta┼éymi danymi, okre┼Ťlonymi w art. 20 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej.

7.      Szpital prowadzi dokumentacj─Ö medyczn─ů dotycz─ůc─ů os├│b korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udost─Öpnia dokumentacj─Ö zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

7.1. Za kserokopi─Ö dokumentacji medycznej, wydan─ů uprawnionym instytucjom oraz osobom prywatnym Szpital pobiera op┼éat─Ö, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym cennikiem i przyj─Ötymi zasadami okre┼Ťlonymi w Zarz─ůdzeniu Dyrektora  (za┼é. nr 10).

 
ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
O CHARAKTERZE STACJONARNYM


1.      W Oddzia┼éach Szpitalnych pacjenci obj─Öci s─ů specjalistycznymi, ca┼éodobowymi ┼Ťwiadczeniami zdrowotnymi.

2.      Przyj─Öcie w stan Oddzia┼éu ÔÇô w przypadkach uzasadnionych medycznie ÔÇô mo┼╝e nast─ůpi─ç w ka┼╝dym dniu tygodnia i o ka┼╝dej porze.

3.      Przyj─Öcie do Szpitala odbywa si─Ö na nast─Öpuj─ůcych zasadach:

3.1.   o przyj─Öciu do Szpitala osoby zg┼éaszaj─ůcej si─Ö lub skierowanej przez lekarza albo uprawnion─ů instytucj─Ö decyduje lekarz wyznaczony do tych czynno┼Ťci, po zapoznaniu si─Ö ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba ┼╝e na mocy odr─Öbnych przepis├│w mo┼╝liwe jest przyj─Öcie do Szpitala bez wyra┼╝enia zgody.

3.2.   je┼╝eli z powodu braku miejsc, zakresu udzielanych przez Szpital ┼Ťwiadcze┼ä lub wzgl─Öd├│w epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie mo┼╝e zosta─ç przez Szpital przyj─Öty, w przypadkach nag┼éych, po udzieleniu niezb─Ödnej pomocy medycznej Szpital zapewnia przewiezienie pacjenta do innej plac├│wki, po uprzednim porozumieniu si─Ö z ni─ů.

3.3.   je┼╝eli przyj─Öcie do Szpitala nie musi nast─ůpi─ç natychmiast, nie wyst─Öpuje sytuacja bezpo┼Ťredniego zagro┼╝enia ┼╝ycia, a Szpital nie ma w danej chwili mo┼╝liwo┼Ťci przyj─Öcia, Kierownicy Oddzia┼é├│w szpitalnych lub lekarze asystenci przez nich wyznaczeni, wyznaczaj─ů termin, w kt├│rym nast─ůpi przyj─Öcie. Fakt ten zostaje odnotowany w Ksi─Ödze Oczekuj─ůcych na przyj─Öcie do Szpitala, zawieraj─ůcej list─Ö pacjent├│w oczekuj─ůcych na hospitalizacj─Ö wraz z pozosta┼éymi danymi okre┼Ťlonymi w art. 20 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej.

4.      Przyj─Öcia pacjent├│w do Szpitala odbywaj─ů si─Ö ca┼éodobowo w Izbie Przyj─Ö─ç.

5.      O kolejno┼Ťci przyj─Ö─ç pacjent├│w w Izbie Przyj─Ö─ç decyduje lekarz dy┼╝urny Izby Przyj─Ö─ç.

6.      Przyj─Öcie do leczenia szpitalnego o charakterze stacjonarnym odbywa si─Ö na podstawie skierowania lekarskiego i dotyczy sytuacji, kiedy cel leczenia nie mo┼╝e by─ç osi─ůgni─Öty przez leczenie ambulatoryjne.

7.      W stanach nag┼éych ┼Ťwiadczenia zdrowotne s─ů udzielane bez wymaganego skierowania.

8.      Pacjent przyjmowany do Szpitala jest zobowi─ůzany posiada─ç:

8.1.   dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç (dow├│d osobisty)

8.2.   dokument potwierdzaj─ůcy uprawnienie do korzystania z bezp┼éatnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

8.3.   skierowanie, zawieraj─ůce wszystkie okre┼Ťlone przez p┼éatnika ┼Ťwiadcze┼ä w odr─Öbnych przepisach dane. Obowi─ůzek posiadania skierowania nie dotyczy przypadk├│w wymienionych w pkt.7.

8.4.   wyniki bada┼ä dodatkowych wykonanych na zlecenie lekarza POZ, le┼╝─ůce w jego kompetencjach, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami

8.5.   wyniki bada┼ä dodatkowych wykonanych na zlecenie innego lekarza specjalisty, maj─ůce zwi─ůzek z postawionym przez niego rozpoznaniem wst─Öpnym lub wyst─Öpuj─ůcymi u pacjenta objawami chorobowymi

8.6.   karty informacyjne z leczenia szpitalnego, je┼╝eli pacjent by┼é wcze┼Ťniej hospitalizowany

8.7.   niezb─Ödne rzeczy osobiste oraz ┼Ťrodki kosmetyczne.

9.      W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenie zdrowotne nie przedstawi w┼éa┼Ťciwego dokumentu potwierdzaj─ůcego fakt obj─Öcia ubezpieczeniem, kosztami udzielonego ┼Ťwiadczenia Szpital obci─ů┼╝y pacjenta.

9.1.   W przypadku stanu nag┼éego dokument, o kt├│rym mowa, mo┼╝e zosta─ç przedstawiony w innym czasie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 30 dni od dnia rozpocz─Öcia udzielania ┼Ťwiadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w Szpitalu. Je┼╝eli przedstawienie dokumentu w wy┼╝ej okre┼Ťlonym terminie nie jest mo┼╝liwe, dokument ten mo┼╝e by─ç przedstawiony w terminie 7 dni od dnia uko┼äczenia udzielania ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej.

10.  Z chwil─ů przyj─Öcia pacjenta do Szpitala jego odzie┼╝ przekazywana jest za pokwitowaniem do depozytu i magazynu rzeczy chorych za po┼Ťrednictwem pracownika depozytu.

11.  Pacjent├│w Szpitala obowi─ůzuje ┼Ťcis┼ée przestrzeganie porz─ůdku na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnym dokumencie pn. Prawa i Obowi─ůzki Pacjent├│w Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

12.  Pacjentom Szpitala przys┼éuguj─ů uprawnienia, wynikaj─ůce z Karty Praw Pacjenta, kt├│re uj─Öte s─ů w odr─Öbnym dokumencie pn. Prawa i Obowi─ůzki Pacjent├│w Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

13.  Wypisanie pacjenta ze Szpitala nast─Öpuje, gdy:

13.1.          stan jego zdrowia nie wymaga dalszego leczenia i pobytu w Szpitalu

13.2.          pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ┼╝─ůda wypisania na w┼éasne ryzyko ÔÇô w tym przypadku w dokumentacji medycznej pacjenta dokonuje si─Ö odpowiedniego zapisu, pod kt├│rym pacjent umieszcza sw├│j czytelny podpis, z zastrze┼╝eniem pkt. 14

13.3.          pacjent w spos├│b ra┼╝─ůcy narusza zasady zawarte w Regulaminie Organizacyjnym, z zastrze┼╝eniem art. 29 ust. 1 pkt 3 Ustawy o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej

13.4.          przedstawiciel ustawowy ┼╝─ůda wypisania dziecka ze Szpitala, a Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych lub lekarz przez niego upowa┼╝niony wyrazi na to zgod─Ö, z zastrze┼╝eniem pkt. 14,15.

14.  Pacjenta lub osob─Ö wyst─Öpuj─ůc─ů o wypisanie dziecka ze Szpitala przed zako┼äczeniem leczenia, lekarz prowadz─ůcy leczenie (lekarz dy┼╝urny) lub Kierownik Oddzia┼éu informuje o mo┼╝liwych nast─Öpstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu, po czym osoba ta sk┼éada pisemne o┼Ťwiadczenie o podtrzymaniu decyzji o wypisaniu na w┼éasne ┼╝─ůdanie.

14.1.          Z┼éo┼╝one o┼Ťwiadczenie powinno:

14.1.1.  zosta─ç zapisane w historii choroby pacjenta i opatrzone dat─ů jego z┼éo┼╝enia

14.1.2.  zawiera─ç imi─Ö i nazwisko lekarza udzielaj─ůcego informacji o stanie zdrowia i mo┼╝liwych nast─Öpstwach wypisania pacjenta przed zako┼äczeniem leczenia

14.1.3.  zawiera─ç w swojej tre┼Ťci stwierdzenie, ┼╝e osoba wypisuj─ůca zosta┼éa poinformowana o mo┼╝liwych negatywnych konsekwencjach takiego dzia┼éania, oraz ┼╝e zrozumia┼éa tre┼Ť─ç wyja┼Ťnie┼ä.

15.  Dyrektor Szpitala lub lekarz przez niego upowa┼╝niony mo┼╝e odm├│wi─ç wypisania ze Szpitala osoby, kt├│rej stan zdrowia wymaga hospitalizacji, do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Szpitala S─ůd Opieku┼äczy.

16.  Je┼╝eli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera ma┼éoletniego pacjenta lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, w├│wczas Szpital zawiadamia o tym niezw┼éocznie organ gminy (O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej) w┼éa┼Ťciwej ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta oraz organizuje, na koszt gminy, przewiezienie pacjenta do miejsca zamieszkania.

17.  Pacjent, kt├│rego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a kt├│ry nie wyra┼╝a zgody na wypisanie ze Szpitala, ponosi koszty pobytu w Szpitalu od tego momentu, niezale┼╝nie od uprawnie┼ä do bezp┼éatnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach. Decyzj─Ö w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szpitala lub Zast─Öpca Dyrektora ds. Medycznych, na wniosek Kierownika Oddzia┼éu Fakt zako┼äczenia leczenia stwierdza oraz okre┼Ťla jego dok┼éadn─ů dat─Ö Kierownik Oddzia┼éu, wydaj─ůc pisemne O┼Ťwiadczenie o zako┼äczeniu leczenia, kt├│re otrzymuje pacjent, a w szczeg├│lnych przypadkach jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.

 
Zasady organizacji udzielania ┼Ťwiadcze┼ä ambulatoryjnych

1.      Rodzaj udzielanych ┼Ťwiadcze┼ä ambulatoryjnych jest zgodny z:

1.1.  zakresem um├│w zawartych przez Szpital z p┼éatnikiem ┼Ťwiadcze┼ä

1.2.  uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z posiadanej specjalizacji oraz zakresu obowi─ůzk├│w lekarza udzielaj─ůcego porady.

2.      Kompleksowe, specjalistyczne ┼Ťwiadczenia zdrowotne nie obejmuj─ů ┼Ťwiadcze┼ä ponadstandardowych, okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.

3.      ┼Üwiadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane s─ů ubezpieczonym na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, za wyj─ůtkiem ┼Ťwiadcze┼ä okre┼Ťlonych w Ustawie o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej, tj. ┼Ťwiadcze┼ä: ginekologiczno-po┼éo┼╝niczych, dermatologicznych, wenerologicznych, onkologicznych, okulistycznych, dla os├│b chorych na gru┼║lic─Ö, dla os├│b zara┼╝onych wirusem HIV oraz dla inwalid├│w wojennych i os├│b represjonowanych oraz ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych w stanach nag┼éych.

4.      Je┼Ťli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to zwi─ůzane z tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty odbywaj─ů si─Ö bez ponownego skierowania lekarza (dotyczy ca┼éo┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä zwi─ůzanych z leczeniem schorzenia, kt├│re by┼éo podstaw─ů wystawienia skierowania).

5.      Brak posiadania przez pacjenta skierowania w sytuacji, kiedy jest ono wymagane, wi─ů┼╝e si─Ö z konieczno┼Ťci─ů wniesienia przez niego op┼éaty za uzyskane ┼Ťwiadczenie, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym cennikiem.

6.      W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenie zdrowotne nie przedstawi w┼éa┼Ťciwego dokumentu potwierdzaj─ůcego fakt obj─Öcia ubezpieczeniem, Szpital kosztami udzielonego ┼Ťwiadczenia obci─ů┼╝y pacjenta.

7.1.  W przypadku stanu nag┼éego dokument, o kt├│rym mowa, mo┼╝e zosta─ç przedstawiony w innym czasie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 30 dni od dnia rozpocz─Öcia udzielania ┼Ťwiadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w Szpitalu. Je┼╝eli przedstawienie dokumentu w wy┼╝ej okre┼Ťlonym terminie nie jest mo┼╝liwe, dokument ten mo┼╝e by─ç przedstawiony w terminie 7 dni od dnia uko┼äczenia udzielania ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej.

7.      Do obowi─ůzk├│w lekarza udzielaj─ůcego ambulatoryjnych ┼Ťwiadcze┼ä specjalistycznych nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

8.1.    przyj─Öcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wykraczaj─ůcych poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza innej specjalno┼Ťci

8.2.    udzielanie konsultacji, odpowiedzi na problem zdrowotny, kt├│ry by┼é przedmiotem skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza innej specjalno┼Ťci

8.3.    przygotowanie pacjenta do zalecanej przez siebie diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia, poinformowanie o wskazaniach, przeciwwskazaniach i istniej─ůcym ryzyku zalecanego lub planowanego dzia┼éania medycznego

8.4.    uzasadnienie ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami

8.5.    czytelne, rzetelne i staranne prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami

8.6.    wydawanie pacjentowi przys┼éuguj─ůcych mu recept, wniosk├│w na ┼Ťrodki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne itp., zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami

8.7.    orzekanie o czasowej niezdolno┼Ťci do pracy pacjenta, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

8.      Lekarz udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej nie mo┼╝e:

9.1.  ┼╝─ůda─ç od lekarza POZ potwierdzenia w┼éasnych decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych

9.2.  proponowa─ç pacjentom odp┼éatnych form diagnostycznych lub leczniczych, wiedz─ůc, ┼╝e pacjent mo┼╝e uzyska─ç je nieodp┼éatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

9.      Zesp├│┼é Poradni Specjalistycznych, mieszcz─ůcy si─Ö w budynku przy ul. Gamowskiej 3, funkcjonuje zgodnie z harmonogramem, kt├│ry jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů aktualnej umowy z p┼éatnikiem ┼Ťwiadcze┼ä.

10.  Szczeg├│┼éowe informacje o godzinach pracy poradni specjalistycznych pacjent mo┼╝e uzyska─ç telefonicznie lub osobi┼Ťcie w Centralnej Rejestracji.

11.  Przed uzyskaniem porady lekarskiej pacjent powinien zosta─ç zarejestrowany ÔÇô mo┼╝e to uczyni─ç osobi┼Ťcie, telefonicznie lub za po┼Ťrednictwem osoby trzeciej.

12.  Pacjent przyjmowany do poradni specjalistycznej musi posiada─ç:

13.1.        dokument potwierdzaj─ůcy uprawnienie do korzystania z bezp┼éatnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

13.2.        skierowanie, zawieraj─ůce wszystkie okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach dane. Obowi─ůzek posiadania skierowania nie dotyczy przypadk├│w wymienionych w pkt. 3.

13.3.        wyniki bada┼ä wykonanych na zlecenie lekarza POZ, le┼╝─ůce w jego kompetencjach, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami

13.4.        wyniki bada┼ä wykonanych na zlecenie innego lekarza specjalisty, maj─ůce zwi─ůzek z postawionym przez niego rozpoznaniem wst─Öpnym lub wyst─Öpuj─ůcymi u pacjenta objawami chorobowymi

13.5.        karty informacyjne z leczenia szpitalnego, je┼╝eli by┼é wcze┼Ťniej hospitalizowany.

13.  Ka┼╝dy pacjent ma prawo do wyboru lekarza specjalisty spo┼Ťr├│d lekarzy udzielaj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych danego rodzaju w Szpitalu.

14.  Przyjmowanie pacjent├│w w poradni odbywa si─Ö bez zb─Ödnej zw┼éoki. W sytuacji gdy jest to niemo┼╝liwe ÔÇô tworzy si─Ö list─Ö os├│b oczekuj─ůcych, kt├│ra jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Ksi─Ögi Oczekuj─ůcych na ┼Ťwiadczenie ambulatoryjne.

15.1.        Za w┼éa┼Ťciwe, zgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, prowadzenie Ksi─Ögi Oczekuj─ůcych oraz tworzenie kolejek oczekuj─ůcych na ┼Ťwiadczenie ambulatoryjne odpowiada Kierownik Oddzia┼éu, kt├│remu podlega organizacyjnie dana poradnia specjalistyczna.

15.  W stanach nag┼éych lekarz specjalista udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w danej poradni przyjmuje pacjent├│w bez zachowania kolejno┼Ťci przyj─Ö─ç ustalonej dla danej poradni na okre┼Ťlony dzie┼ä.

 

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W INNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA O CHARAKTERZE MEDYCZNYM

1.       W laboratoriach oraz pracowniach Szpitala wykonywane s─ů badania diagnostyczne i lecznicze:

1.1.   na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nieodp┼éatnie dla pacjenta)

1.2.   odp┼éatnie, dla pacjent├│w, kt├│rzy nie posiadaj─ů wymaganych skierowa┼ä lub nie posiadaj─ů uprawnie┼ä do korzystania z bezp┼éatnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

1.3.   na  podstawie um├│w zawartych z innymi zak┼éadami opieki zdrowotnej i na zasadach w nich okre┼Ťlonych.

2.      Laboratorium Analityczne oraz pracownie Szpitala dla potrzeb lecznictwa stacjonarnego czynne s─ů we wszystkie dni tygodnia przez ca┼é─ů dob─Ö.

3.      Pacjenci leczeni w trybie ambulatoryjnym, wraz ze skierowaniem otrzymuj─ů od lekarzy zatrudnionych w Zespole Poradni Specjalistycznych / Izbie Przyj─Ö─ç Szpitala informacj─Ö o mo┼╝liwo┼Ťci (miejscu i terminie) wykonania bada┼ä diagnostycznych / procedur medycznych.

4.      Wykonanie ┼Ťwiadczenia zdrowotnego w laboratorium lub pracowni Szpitala nast─Öpuje po uprzedniej ÔÇô osobistej, telefonicznej lub za po┼Ťrednictwem osoby trzeciej ÔÇô rejestracji, w terminie uzgodnionym z osob─ů dokonuj─ůc─ů rejestracji. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w pracowniach diagnostycznych prowadzona jest lista os├│b oczekuj─ůcych na badanie.

4.1.  Za w┼éa┼Ťciwe, zgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, prowadzenie Ksi─Ögi Oczekuj─ůcych oraz tworzenie kolejek oczekuj─ůcych na ┼Ťwiadczenie zdrowotne odpowiada Kierownik  Zak┼éadu / Laboratorium / Pracowni.

5.      Badania oznaczone przez lekarza kieruj─ůcego jako ÔÇ×pilneÔÇŁ wykonywane s─ů na bie┼╝─ůco, zgodnie z przyj─Ötymi w Szpitalu zasadami.

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DIAGNOSTYKI, LECZENIA I CI─äG┼üO┼ÜCI POST─śPOWANIA W TYCH PROCESACH

 

Zasady wsp├│┼édzia┼éania z innymi plac├│wkami ochrony zdrowia okre┼Ťlaj─ů szczeg├│┼éowo indywidualne umowy zawarte z tymi podmiotami. ┼Üwiadczeniodawc├│w dzia┼éaj─ůcych w  powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego obowi─ůzuj─ů zasady wsp├│┼édzia┼éania okre┼Ťlone przez p┼éatnika ┼Ťwiadcze┼ä.

Przewiezienie pacjenta Szpitala do innego zak┼éadu opieki zdrowotnej w celu zapewnienia mu ci─ůg┼éo┼Ťci i kontynuacji procesu leczenia wymaga podj─Öcia wcze┼Ťniejszych ustale┼ä z przedstawicielami plac├│wki, do kt├│rej pacjent jest kierowany. Odpowiedzialno┼Ť─ç za dope┼énienie wszystkich niezb─Ödnych formalno┼Ťci w tym zakresie, a w szczeg├│lno┼Ťci uzgodnienie terminu przyj─Öcia chorego przez t─Ö plac├│wk─Ö, w┼éa┼Ťciwe przygotowanie pacjenta oraz dokumentacji spoczywa na Kierowniku Oddzia┼éu, na kt├│rym pacjent by┼é dotychczas hospitalizowany.

Przyj─Öcia pacjent├│w z innych plac├│wek opieki zdrowotnej w stan oddzia┼é├│w wchodz─ůcych w sk┼éad struktury organizacyjnej Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu odbywa si─Ö za wiedz─ů i zgod─ů Kierownika Oddzia┼éu, do kt├│rego pacjent jest kierowany i na zasadach okre┼Ťlonych w nin. Regulaminie oraz przez p┼éatnika ┼Ťwiadcze┼ä.
 

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

Prawa i obowi─ůzki pacjent├│w zawarte s─ů w odr─Öbnym dokumencie pn. Prawa i Obowi─ůzki Pacjent├│w Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.


REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW

Regulamin Odwiedzin pacjent├│w hospitalizowanych w Szpitalu stanowi za┼é─ůcznik nr 5 do nin. Regulaminu.


Obowi─ůzki Szpitala w przypadku ┼Ťmierci pacjenta

Przedmiotowe obowi─ůzki zak┼éad├│w opieki zdrowotnej w przypadkach ┼Ťmierci pacjent├│w leczonych w tych zak┼éadach reguluj─ů art. 28 - 32 Ustawy o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej oraz przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie (Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pa┼║dziernika 2006 r. w sprawie post─Öpowania ze zw┼éokami os├│b zmar┼éych w szpitalu. Dz. U. Nr 203, poz. 1503).

1.      W przypadku ┼Ťmierci pacjenta w Oddziale piel─Ögniarka dy┼╝urna niezw┼éocznie powiadamia o tym lekarza lecz─ůcego lub lekarza dy┼╝urnego, o ile wcze┼Ťniej ww. lekarze nie uczestniczyli w dzia┼éaniach medycznych zwi─ůzanych ze stanem zdrowia tego pacjenta.

2.      Do obowi─ůzk├│w ww. lekarza nale┼╝y:

2.1.       dokonanie ogl─Ödzin zmar┼éego pacjenta

2.2.       stwierdzenie zgonu i jego przyczyny

2.3.       odnotowanie w historii choroby daty i godziny zgonu pacjenta

2.4.       wype┼énienie karty zgonu i wydanie jej osobie uprawnionej do pochowania zw┼éok.

3.      Piel─Ögniarka odcinkowa (dy┼╝urna) powinna niezw┼éocznie odnotowa─ç dat─Ö i godzin─Ö zgonu pacjenta w karcie gor─ůczkowej oraz w raporcie piel─Ögniarskim. Ponadto piel─Ögniarka dy┼╝urna przed przekazaniem zw┼éok pracownikowi Prosektorium wype┼énia Kart─Ö Skierowania Zw┼éok do Prosektorium (wz├│r Karty okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 6 do nin. Regulaminu) oraz zak┼éada na przegub d┼éoni osoby zmar┼éej identyfikator wykonany z tworzywa sztucznego i tasiemki, zawieraj─ůcy: imi─Ö i nazwisko osoby zmar┼éej, PESEL osoby zmar┼éej, a w przypadku braku numeru PESEL ÔÇô seri─Ö i numer dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç, dat─Ö i godzin─Ö zgonu. W przypadku kiedy nie jest mo┼╝liwe ustalenie to┼╝samo┼Ťci osoby zmar┼éej w Karcie Skierowania Zw┼éok do Prosektorium oraz na identyfikatorze dokonuje si─Ö oznaczenia ÔÇ×NNÔÇŁ z podaniem przyczyny i okoliczno┼Ťci uniemo┼╝liwiaj─ůcych ustalenie to┼╝samo┼Ťci.

4.      Personel Oddzia┼éu, w kt├│rym wyst─ůpi┼é zgon zobowi─ůzany jest do niezw┼éocznego zawiadomienia o ┼Ťmierci pacjenta:

4.1.       osob─Ö lub instytucj─Ö lub przedstawiciela ustawowego, wskazanego przez chorego w momencie przyj─Öcia do Szpitala

4.2.       w┼éa┼Ťciwej kom├│rki Urz─Ödu Stanu Cywilnego

5.      Piel─Ögniarka odcinkowa (dy┼╝urna) obecna przy zgonie sporz─ůdza protokolarnie spis rzeczy, pieni─Ödzy oraz przedmiot├│w warto┼Ťciowych zmar┼éego, a nast─Öpnie przedmioty warto┼Ťciowe i pieni─ůdze przekazuje do depozytu, za┼Ť ubrania i pozosta┼ée przedmioty do szatni.

6.      Przedmioty pozosta┼ée przy zmar┼éym wydaje si─Ö za pokwitowaniem osobie uprawnionej do pochowania zw┼éok.

7.      Wszystkie czynno┼Ťci przy zmar┼éym pacjencie oraz transport zw┼éok, winny odbywa─ç si─Ö z zachowaniem powagi i poszanowaniem godno┼Ťci osobistej zmar┼éego pacjenta jak i jego bliskich.

8.      Za przygotowanie zw┼éok i przewiezienie ich do wyznaczonego w danym Oddziale pomieszczenia, odpowiedzialny jest personel Oddzia┼éu, na kt├│rym nast─ůpi┼é zgon.

8.1.   Ww. czynno┼Ťci nast─Öpuj─ů po wst─Öpnym stwierdzeniu zgonu przez lekarza wymienionego w pkt. 1.

9.      Nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie dw├│ch godzin od wst─Öpnego stwierdzenia zgonu nast─Öpuje jego potwierdzenie przez lekarza.

10.  Po up┼éywie dw├│ch godzin zw┼éoki odbierane s─ů przez pracownika Prosektorium z miejsca w kt├│rym nast─ůpi┼é zgon i przewo┼╝one do Prosektorium. Czynno┼Ť─ç odebrania zw┼éok udokumentowana jest w Ksi─Ödze Prosektorium.

11.  W razie ┼Ťmierci chorego w Izbie Przyj─Ö─ç Szpitala, czynno┼Ťci wymienione w pkt. 1, 3-8 wykonuje piel─Ögniarka Izby Przyj─Ö─ç, za┼Ť czynno┼Ťci wymienione w pkt. 2 lekarz dy┼╝urny Izby Przyj─Ö─ç.

12.  Zw┼éoki osoby, kt├│ra zmar┼éa w Szpitalu, mog─ů by─ç poddane sekcji, chyba ┼╝e osoba ta wyrazi┼éa za ┼╝ycia sprzeciw lub uczyni┼é to jej przedstawiciel ustawowy, za wyj─ůtkiem:
-          sytuacji okre┼Ťlonych w Kodeksie Post─Öpowania Karnego i Kodeksie Karnym Wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie;

-          sytuacji gdy przyczyny zgonu nie mo┼╝na ustali─ç w spos├│b jednoznaczny

-          przypadku gdy zgon pacjenta nast─ůpi┼é przed up┼éywem 12 godzin od przyj─Öcia do Szpitala

-          sytuacji okre┼Ťlonych w przepisach o chorobach zaka┼║nych i zaka┼╝eniach.

13.  Sekcja zw┼éok jest dokonywana nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.

14.  Dokonanie lub zaniechanie wykonania sekcji zw┼éok nast─Öpuje na podstawie decyzji Zast─Öpcy Dyrektora ds. Medycznych, a w przypadku jego nieobecno┼Ťci na podstawie decyzji innego upowa┼╝nionego przez Dyrektora lekarza. Z wnioskiem o zwolnienie z sekcji mo┼╝e wyst─ůpi─ç przedstawiciel ustawowy oraz uprawniony cz┼éonek najbli┼╝szej rodziny zmar┼éego. W przypadku braku ww. uprawnionych os├│b, z wnioskiem o zaniechanie sekcji  mo┼╝e wyst─ůpi─ç lekarz prowadz─ůcy leczenie ÔÇô po uzyskaniu zgody Kierownika Oddzia┼éu.

15.  W przypadku wykonania sekcji, osoby uprawnione maj─ů prawo do rzetelnej i wyczerpuj─ůcej informacji o jej wyniku, kt├│rej udziela lekarz prowadz─ůcy leczenie lub Kierownik Oddzia┼éu.

16.  W dokumentacji medycznej zmar┼éego pacjenta sporz─ůdza si─Ö adnotacj─Ö o dokonaniu lub zaniechaniu wykonania sekcji zw┼éok, z odpowiednim uzasadnieniem.

17.  O przypadku zgonu pacjenta, kt├│rego to┼╝samo┼Ť─ç nie zosta┼éa ustalona b─ůd┼║ zgonu, co do kt├│rego istnieje pewno┼Ť─ç lub uzasadnione podejrzenie, ┼╝e jest wynikiem przest─Öpstwa, a w szczeg├│lno┼Ťci nast─Öpstwem zab├│jstwa, samob├│jstwa, otrucia, nieszcz─Ö┼Ťliwego wypadku albo uszkodze┼ä urazowych, zatrucia, uduszenia mechanicznego, dzia┼éania wysokich temperatur lub elektryczno┼Ťci, personel Oddzia┼éu powiadamia Zast─Öpc─Ö Dyrektora ds. Medycznych, a nast─Öpnie Policj─Ö (prokuratora dy┼╝urnego).

18.  Zw┼éoki, do chwili wydania osobie uprawnionej w celu poch├│wku, przechowywane s─ů w Prosektorium Szpitala.

19.  W razie zgonu na chorob─Ö zaka┼║n─ů, zastosowanie maj─ů przepisy w sprawie post─Öpowania ze zw┼éokami i szcz─ůtkami ludzkimi. Szczeg├│┼éowe zasady post─Öpowania ze zw┼éokami w tych przypadkach oraz wykaz chor├│b zaka┼║nych wymagaj─ůcych natychmiastowego usuni─Öcia zw┼éok i pochowania w ci─ůgu 24 godzin od chwili zgonu zawiera za┼é─ůcznik nr 7 do nin. Regulaminu.

20.  Procedur─Ö post─Öpowania z martwymi p┼éodami ludzkimi oraz dzie─çmi martwo urodzonymi w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 8 do nin. Regulaminu.

21.  W razie zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolno┼Ťci, zastosowanie maj─ů przepisy w sprawie sposobu post─Öpowania ze zw┼éokami os├│b zmar┼éych w czasie kary pozbawienia wolno┼Ťci.

22.  Zw┼éoki pacjenta mog─ů by─ç przechowywane w Prosektorium nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ 72 godziny, licz─ůc od godziny, w kt├│rej nast─ůpi┼éa ┼Ťmier─ç pacjenta.

22.1.  Zw┼éoki osoby zmar┼éej mog─ů by─ç przechowywane w Prosektorium d┼éu┼╝ej ni┼╝ 72 godzin, je┼╝eli:

22.1.1.  nie mog─ů zosta─ç wcze┼Ťniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania osoby zmar┼éej

22.1.2.  w zwi─ůzku ze zgonem zosta┼éo wszcz─Öte dochodzenie lub ┼Ťledztwo, a prokurator nie zezwoli┼é na pochowanie zw┼éok

22.1.3.  przemawiaj─ů za tym inne ni┼╝ wymienione w pkt. 22.1.1. oraz pkt. 22.1.2. wa┼╝ne przyczyny ÔÇô za zgod─ů albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania osoby zmar┼éej

22.2. Koszty przechowywania zwłok w Prosektorium po upływie 72 godzin, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala, pokrywa osoba lub podmiot, o którym mowa w pkt. 22.1.

23.  Za odbi├│r zw┼éok z oddzia┼éu, w kt├│rym nast─ůpi┼é zgon, przewiezienie ich do Prosektorium, toalet─Ö po┼Ťmiertn─ů oraz czynno┼Ťci zwi─ůzane z wydaniem zw┼éok osobie upowa┼╝nionej do poch├│wku, w tym za w┼éa┼Ťciwe prowadzenie dokumentacji, odpowiada wyznaczony pracownik Prosektorium.

24.  Wydawanie zw┼éok odbywa si─Ö po okazaniu pracownikowi Prosektorium w┼éa┼Ťciwego aktu zgonu oraz ÔÇô w przypadku kiedy zw┼éoki odbierane s─ů przez pracownika Zak┼éadu Pogrzebowego, wybranego przez osoby uprawnione do poch├│wku ÔÇô za okazaniem stosownego upowa┼╝nienia.

25.  Odzie┼╝ przeznaczona do ubrania zmar┼éego powinna by─ç dostarczona przez opiekun├│w zmar┼éego bezpo┼Ťrednio pracownikowi Prosektorium.

26.  Wydanie zw┼éok z Prosektorium nast─Öpuje, zgodnie z decyzj─ů osoby uprawnionej do poch├│wku, na podstawie pisemnego zlecenia zawieraj─ůcego nazw─Ö wybranego Zak┼éadu Pogrzebowego (druk: ÔÇ×Zlecenie odbioru zw┼éok przez zak┼éad pogrzebowyÔÇŁ stanowi za┼é─ůcznik nr 9 do nin. Regulaminu).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejszy Regulamin Organizacyjny Podmiotu leczniczego nieb─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu, ustalony przez Dyrektora Podmiotu leczniczego nieb─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu, podlega opiniowaniu przez Rad─Ö Spo┼éeczn─ů Szpitala i zatwierdzeniu przez podmiot tworz─ůcy.

2.      Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem okre┼Ťlonym w Zarz─ůdzeniu Dyrektora Szpitala.

3.      Wszelkie zmiany w Regulaminie mog─ů by─ç dokonywane w drodze Zarz─ůdzenia Dyrektora, po ich wcze┼Ťniejszym  zatwierdzeniu przez Rad─Ö Spo┼éeczn─ů Szpitala.

4.      Tekst niniejszego Regulaminu otrzymuj─ů Kierownicy Oddzia┼é├│w oraz Kierownicy pozosta┼éych kom├│rek organizacyjnych, kt├│rzy zobowi─ůzani s─ů do zapoznania z jego tre┼Ťci─ů podleg┼éych im pracownik├│w.

 

Za┼é─ůczniki do Regulaminu (nr: 1-10):

-         za┼é─ůcznik nr 1 ÔÇô Schemat Organizacyjny Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

-         za┼é─ůcznik nr 2 ÔÇô Regulaminy Organizacyjne Kom├│rek Administracyjnych Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

-         za┼é─ůcznik nr 3 ÔÇô Regulaminy Organizacyjne Kom├│rek Dzia┼éalno┼Ťci Podstawowej Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

-         za┼é─ůcznik nr 4 ÔÇô Prawa i Obowi─ůzki Pacjent├│w Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

-         za┼é─ůcznik nr 5 ÔÇô Regulamin Odwiedzin Pacjent├│w Hospitalizowanych w Szpitalu Rejonowym im. dr J├│zefa Rostka w Raciborzu oraz udzielania informacji o stanie ich zdrowia

-         za┼é─ůcznik nr 6 ÔÇô Karta Skierowania Zw┼éok do Prosektorium

-         za┼é─ůcznik nr 7 ÔÇô Zasady post─Öpowania ze zw┼éokami w razie zgonu na chorob─Ö zaka┼║n─ů oraz wykaz chor├│b zaka┼║nych wymagaj─ůcych natychmiastowego usuni─Öcia zw┼éok i pochowania w ci─ůgu 24 godzin od chwili zgonu

-         za┼é─ůcznik nr 8 ÔÇô Procedura post─Öpowania z martwymi p┼éodami ludzkimi oraz dzie─çmi martwo urodzonymi w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

-         za┼é─ůcznik nr 9 ÔÇô Zlecenie odbioru zw┼éok przez zak┼éad pogrzebowy

-         za┼é─ůcznik nr 10 ÔÇô Cenniki dotycz─ůce odp┼éatno┼Ťci wprowadzone Zarz─ůdzeniem Dyrektora
 
Copyright © 2016 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu